W roku akademickim 2016/2017 (9. miejsce w Rankingu STN):

II Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 18 marca 2017 r. (więcej informacji na stronie Uczelni: II Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski)

I Wielkopolski Dzień Periodontologii pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr. n. med. Krzysztofa Kordela – Poznań, 3 czerwca 2017 r. (więcej informacji na stronie Uczelni: I Wielkopolski Dzień Periodontologii)

Prelekcja „Diagnostyka endodontyczna, czyli jak wiedzieć, jak leczyć” – lek. dent. Hubert Gołąbek, doktorant z zakresu endodoncji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i uczestnik International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w Filadelfii – 19 listopada 2016 r. (więcej informacji na stronie Uczelni: Prelekcja endodontyczna)

Kurs z pracy w lupach stomatologicznych z przedstawicielem firmy Visiomed – Poznań, 29 marca 2017 r.

Opublikowanie oryginalnej pracy naukowej Wpływ nawyków higienicznych i dietetycznych na stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży liceów patronackich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – badanie ankietowe i kliniczne (Kacper Nijakowski, Mateusz Pelec, Maria Człapowska, Anna Kurhańska-Flisykowska, Anna Surdacka) w „Dental Forum”.

Zakwalifikowanie do druku prac:

Stwardnienie rozsiane i implikacje stomatologiczne – przegląd piśmiennictwa (Kacper Nijakowski, Anna Surdacka, Anna Kurhańska-Flisykowska, Marzena Wyganowska-Świątkowska) w „Dental Forum”

Tomografia stożkowa w endodoncji – rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Endodontów 2015/2016 (Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w monografii „Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – nowe trendy”.

Doniesienia konferencyjne:

– Aleksander Żurowski, Kacper Nijakowski, Influence of dietary and hygienic habits on oral health among students from PUMS patron secondary schools – comparative analysis of survey and clinical examination performed during two consecutive editions of World Oral Health Day, 17th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 2-4 czerwca 2017 r.

– Jakub Doroszewski, Kacper Nijakowski, Periodontal disease as a risk factor of sclerosis multiplex – dental examination and apolipoprotein E genotype analysis, 17th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 2-4 czerwca 2017 r.

– Kacper Nijakowski, Choroby przyzębia jako czynnik ryzyka stwardnienia rozsianego – analiza stomatologiczna z oceną genotypu apolipoproteiny E, Międzynarodowa Konferencja Młodzież w Świecie Nauki, III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów – Poznań, 27 kwietnia 2017 r.