W roku akademickim 2017/2018 (6. miejsce w Rankingu STN):

III Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 17 marca 2018 r. (więcej informacji na stronie Uczelni: III Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski)

Opublikowanie prac naukowych:

– Amalgamat – zalety i wady w świetle badania ankietowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski) w monografii „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (sierpień 2018)”

DIAGNOcam jako nowa metoda diagnostyczna do wczesnego wykrywania ubytków próchnicowych – przegląd piśmiennictwa (Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski) w monografii „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (sierpień 2018)”.

Zakwalifikowanie do druku prac:

Wpływ materiałów stosowanych do wypełniania kanałów na tkanki okołowierzchołkowe – przegląd piśmiennictwa (Kacper Nijakowski, Amadeusz Hernik, Anna Surdacka) w „Magazynie Stomatologicznym”

– Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki – opis przypadków (Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka) w „Dental Forum”.

Doniesienia konferencyjne:

– Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Kacper Nijakowski, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki – opis przypadków, Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii. Jubileusz 65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji – razem w jednym kierunku. Sympozjum organizowane w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Lekarskiego II – Poznań, 25 listopada 2017 r.

– Aleksander Żurowski, Anna Lehmann-Kalata, Rola CPP-ACP w profilaktyce próchnicy zębów, Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii. Jubileusz 65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji – razem w jednym kierunku. Sympozjum organizowane w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Lekarskiego II – Poznań, 25 listopada 2017 r.

– Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka, Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych i ich wpływ na tkanki okołowierzchołkowe – przegląd piśmiennictwa, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Innowacje w stomatologii”. Dental News XII – Poznań, 8 kwietnia 2018 r.

– Kacper Nijakowski, Aleksander Żurowski, Anna Lehmann-Kalata, Ocena ilości wypełnień kompozytowych wykonanych w trakcie kształcenia przeddyplomowego wraz z podziałem na klasy wg Blacka, Młodzież w Świecie Nauki, IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów – Poznań, 26 kwietnia 2018 r.

– Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski, Amalgamat – zalety i wady w świetle badania ankietowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój” – Poznań, 7 maja 2018 r.

– Aleksander Żurowski, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann-Kalata, Assessment of the number of composite fillings made during the undergraduate education along with the division into classes according to Black, 18th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 15 czerwca 2018 r.

– Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski, Amalgam – advantages and disadvantages in the light of the survey among dental students, 18th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 15 czerwca 2018 r.

– Nadia Przygocka, Magdalena Kołatuch, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka, Autogenny przeszczep kostny do wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem twardych tkanek wyekstrahowanych zębów – przegląd piśmiennictwa, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Innowacje w stomatologii”. Dental News XII – Poznań, 8 kwietnia 2018 r.

– Amadeusz Hernik, Kacper Nijakowski, Amalgamat – fakty i mity w świetle przeglądu najnowszego piśmiennictwa, Młodzież w Świecie Nauki, IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów – Poznań, 26 kwietnia 2018 r.

– Agnieszka Kukuła, Michał Jórdeczka, Kacper Nijakowski, Materiał Activa BioActive – przyszłość stomatologii zachowawczej?, Młodzież w Świecie Nauki, IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów – Poznań, 26 kwietnia 2018 r.

Nagrody w konkursach:

– I Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 15-16 grudnia 2017 r.): Dominika Słocińska i Magdalena Kołatuch – 2. miejsce, Nadia Przygocka – 3. miejsce

– II Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 13-14 kwietnia 2018 r.): Agnieszka Skorczyk – 2. miejsce.