W roku akademickim 2018/2019 (6. miejsce w Rankingu STN):

IV Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 16 marca 2019 r.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej poznańskiego oddziału PTSS-u  Poznań, 20 marca 2019 r.

Wielkie Leczenie Nadwrażliwości we współpracy z Colgate Poznań, 28 listopada 2018 r.

Warsztaty z odbudowy bezpośredniej zębów bocznych  Poznań, 1 lutego 2019 r.

Wielkie Nitkowanie  Poznań, 23 maja 2019 r.

Opublikowanie prac naukowych:

– Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki – opis przypadków (Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka) w „Dental Forum”

Wpływ materiałów stosowanych do wypełniania kanałów na tkanki okołowierzchołkowe – przegląd piśmiennictwa (Kacper Nijakowski, Amadeusz Hernik, Anna Surdacka) w „Magazynie Stomatologicznym”.

Doniesienia konferencyjne:

– Mateusz Król, Paweł Sieradzki, Kacper Nijakowski, Dwukanałowy drugi ząb trzonowy szczęki  – opis przypadku, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Trendy Stomatologii Praktycznej”. Dental News XIII – Poznań, 7 kwietnia 2019 r.

– Paweł Sieradzki, Mateusz Król, Agata Felusiak, Tadeusz Chwalczuk, Kacper Nijakowski, Ocena skuteczności systemu sof-lex do ostatecznego polerowania wypełnień kompozytowych in vitro  – badanie pilotażowe, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Trendy Stomatologii Praktycznej”. Dental News XIII – Poznań, 7 kwietnia 2019 r.

– Dawid Gruszczyński, Jagoda Furmańczak, Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski, Doświadczanie stresu przez studentów kierunku lekarsko-dentystycznego  – pilotażowe badanie ankietowe, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Trendy Stomatologii Praktycznej”. Dental News XIII – Poznań, 7 kwietnia 2019 r.

– Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Anna Lehmann-Kalata, Krzysztof Osmola, Zębopochodna przetoka zewnątrzustna okolicy podżuchwowej – opis przypadku, Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Trendy Stomatologii Praktycznej”. Dental News XIII – Poznań, 7 kwietnia 2019 r.

– Marta Tomczak, Kacper Nijakowski, Aleksander Żurowski, Anna Lehmann-Kalata, Clinical examination of the efficiency of selected specimens reducing dentin hypersensitivity, 19th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 31 maja 2019 r.

– Kacper Łaganowski, Jagoda Furmańczak, Dawid Gruszczyński, Kacper Nijakowski, Stress experience among dental students – a pilot study, 19th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 31 maja 2019 r.

– Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Jagoda Furmańczak, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka, Wpływ stresu egzaminacyjnego na wybrane parametry biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa, II Zachodniopomorskie Sympozjum Młodych Naukowców – Międzyzdroje, 1 czerwca 2019 r.

Nagrody w konkursach:

III Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 14-15 grudnia 2018 r.): Monika Jaroszewska i Michalina Binkiewicz – 2. miejsce

IV Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 5-6 kwietnia 2019 r.): Karolina Borys i Monika Sawicka – 1. miejsce, Aleksandra Buszmak – 3. miejsce, Anita Myśliwiec – wyróżnienie.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

– przyznane dofinansowanie na 2 projekty badawcze.