Plan szczegółowej działalności na rok 2018/2019 został przedstawiony na zebraniu organizacyjnym w piątek 12 października.


 

W roku akademickim 2018/2019 (aktualizowane na bieżąco):

IV Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 16 marca 2019 r.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej poznańskiego oddziału PTSS-u  Poznań, 20 marca 2019 r.

Wielkie Leczenie Nadwrażliwości we współpracy z Colgate Poznań, 28 listopada 2018 r.

Warsztaty z odbudowy bezpośredniej zębów bocznych  Poznań, 1 lutego 2019 r.

Opublikowanie pracy naukowej:

– Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki – opis przypadków (Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka) w „Dental Forum”.

Nagrody w konkursach:

III Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 14-15 grudnia 2018 r.): Monika Jaroszewska i Michalina Binkiewicz – 2. miejsce.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

złożone na 4 projekty badawcze (wyniki w kwietniu).