Studenckie Koło Naukowe przy naszej Klinice zajęło wysokie 6. miejsce w rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego oceniającym działalność naukową w roku akademickim 2017/2018.

Gratulujemy aktywnie działającym członkom i zapraszamy zainteresowane osoby do dołączenia do nas.