W niedzielę 7 kwietnia br. odbyła się ustna część Studenckiej i Doktoranckiej Sesji Naukowej „Trendy Stomatologii Praktycznej” w ramach Międzynarodowej Konferencji Dental News XIII. Od piątku przez cały weekend trwała z kolei sesja posterowa.

Wśród naszych prezentowanych prac znalazły się:

Dwukanałowy drugi ząb trzonowy szczęki  – opis przypadku (Mateusz Król, Paweł Sieradzki, Kacper Nijakowski)

Ocena skuteczności systemu sof-lex do ostatecznego polerowania wypełnień kompozytowych in vitro  – badanie pilotażowe (Paweł Sieradzki, Mateusz Król, Agata Felusiak, Tadeusz Chwalczuk, Kacper Nijakowski)

Doświadczanie stresu przez studentów kierunku lekarsko-dentystycznego  – pilotażowe badanie ankietowe (Dawid Gruszczyński, Jagoda Furmańczak, Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski)

Zębopochodna przetoka zewnątrzustna okolicy podżuchwowej – opis przypadku (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Anna Lehmann-Kalata, Krzysztof Osmola)

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – przegląd piśmiennictwa (Kacper Nijakowski, Anna Surdacka).