W dniach od 30 maja do 1 czerwca w Międzyzdrojach odbyło się XI Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”. Podczas sesji „Nowoczesna diagnostyka biochemiczna i fizykalna oraz żywienie człowieka” pracę pt. „Ocena częstości występowania ubytków niepróchnicowych u młodzieży uprawiającej sport” (Anna Walerczyk-Sas, Anna Surdacka) przedstawiła prof. dr hab. Anna Surdacka.

Z kolei w ramach II Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców zaprezentowano 4 prace z naszej Kliniki:

Nowatorska metoda molekularna do izotermicznej identyfikacji patogenów przyzębia (Marcin Lenkowski, Anna Surdacka, Mariusz Kaczmarek)

Odontodysplazja miejscowa – opis zaburzenia rozwojowego uzębienia na podstawie przypadku klinicznego (Kacper Nijakowski, Anna Surdacka)

Wpływ instrumentacji z wykorzystaniem endodontycznych narzędzi maszynowych o różnej kinematyce ruchu na występowanie pęknięć w obrębie zębiny kanału korzeniowego (Wojciech Eliasz, Beata Czarnecka, Anna Surdacka)

Wpływ stresu egzaminacyjnego na wybrane parametry biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Jagoda Furmańczak, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka).

Komisja konkursowa w składzie prof. nadzw. dr hab. Barbara Kochańska (GUMed), prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska (UMed Łódź), prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Grocholewicz (PUM) i prof. nadzw. dr hab. Ewa Sobolewska (PUM) postanowiła nagrodzić 3 najlepsze doniesienia naukowe. Pierwsze miejsce zajął lek. dent. Kacper Nijakowski, drugie dr n. med. Wojciech Eliasz, a trzecie dr n. med. Paulina Mikłasz (PUM, Skuteczność ozonoterapii, lakieru fluorkowego i płukanki z oktenidyną w profilaktyce próchnicy i zapalenia dziąseł u pacjentów leczonych stałymi aparatami cienkołukowymi).