Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 dnia 2 października w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w imieniu studentów Wydziału Lekarskiego II przyznała dożywotnio Tytuł Honorowy „Amicus Studentium” lek. dent. Kacprowi Nijakowskiemu, asystentowi naszej Kliniki. Studenci w głosowaniu corocznie wybierają najbardziej lubianego i szanowanego nauczyciela dydaktycznego, biorąc pod uwagę umiejętność przekazywania wiedzy, chęć pomocy, partnerskie traktowanie, ciekawie prowadzone zajęcia czy wyrozumiałość.

Pragnę serdecznie podziękować Wam – Studentom – za wszystkie głosy oddane w plebiscycie, które przyczyniły się do otrzymania tego bardzo wyjątkowego wyróżnienia. Obiecuję nie zawieść okazanego zaufania i dalej angażować się w ulepszanie procesu kształcenia, aby umożliwić Wam jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu w przyjaznej atmosferze. Przyznany tytuł chciałbym zadedykować szczególnemu nauczycielowi – swojemu Tacie, zmarłemu 2 tygodnie temu.

Kacper Nijakowski

Kategorie: studenci