W roku akademickim 2021/2022 (1. miejsce w Rankingu STN):

VI Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 22 czerwca 2022 r.

Opublikowanie prac naukowych:

Oral health status in patients with inflammatory bowel diseases: a systematic review (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”

Influence of selected restorative materials on the environmental pH: in vitro comparative study (Anna Lehmann, Kacper Nijakowski, Michalina Nowakowska, Patryk Woś, Maria Misiaszek, Anna Surdacka) w „Applied Sciences”

Zawodowe uszkodzenia słuchu u lekarzy dentystów – na podstawie piśmiennictwa (Krystian Czernikiewicz, Bazyl Monczak, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w monografii „Wyzwania współczesnej protetyki słuchu. T. 6”

Hemisekcja jako przykład zabiegu z zakresu chirurgii endodontycznej – opis przypadków klinicznych (Michalina Nowakowska, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

Regular physical activity and dental erosion: a systematic review (Kacper Nijakowski, Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Filip Podgórski, Anna Surdacka) w „Applied Sciences”

Regional odontodysplasia: a systematic review of case reports (Kacper Nijakowski, Patryk Woś, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”

Bruxism influence on volume and interleukin-1beta concentration of gingival crevicular fluid: a preliminary study (Kacper Nijakowski, Martyna Ortarzewska, Alicja Morawska, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka) w „Applied Sciences”

Salivary morning cortisol as a potential predictor for high academic stress level in dental students: a preliminary study (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Kacper Łaganowski, Jagoda Furmańczak, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”

Salivary metabolomics for oral squamous cell carcinoma diagnosis: a systematic review (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Dariusz Kopała, Anna Surdacka) w „Metabolites”

Oral manifestations in SARS-CoV-2 positive patients: a systematic review (Kacper Nijakowski, Sylvia Wyzga, Nisha Singh, Filip Podgórski, Anna Surdacka) w „Journal of Clinical Medicine”

Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia (Dorota Kałużna, Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Dawid Gruszczyński, Barbara Malicka, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

Zębiak zestawny w szczęce – opis przypadku (Patryk Woś, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann) w „Magazynie Stomatologicznym”

Smoking as a risk factor for dry socket: a systematic review (Weronika Kuśnierek, Kaja Brzezińska, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w „Dentistry Journal”

Pourazowa resorpcja zewnętrzna przyszyjkowa – opis przypadku (Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

Periodontal disease in patients with psoriasis: a systematic review (Kacper Nijakowski, Dawid Gruszczyński, Julia Kolasińska, Dariusz Kopała, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Doniesienia konferencyjne, w tym nagrody:

II Forum Młodych Naukowców w ramach VI Sympozjum „Protetyka słuchu w medycynie” – Poznań, 23-24 września 2021 r.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” – Lublin, 12 maja 2022 r.

XIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – Międzyzdroje, 26-28 maja 2022 r.

22nd International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 2-4 czerwca 2022 r.

Nagrody w konkursach:

VI Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne – PUM, Szczecin, 19-20 listopada 2021 r.

VII Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne – PUM, Szczecin, 11-12 marca 2022 r.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

– złożone 2 projekty badawcze (1 przyznane dofinansowanie).