W dniu 13 maja w ramach XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” odbył się konkurs prac Słuchaczy Szkół Doktorskich, Studenckich Kół Naukowych i Studentów.

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że wszystkie 5 posterów zaprezentowanych przez nasze Studenckie Koło Naukowe otrzymało nagrody:

– I miejsca: „Ocena wpływu żucia gumy bezcukrowej i parafiny na pH śliny – badanie pilotażowe” (Kacper Łaganowski, Jagoda Furmańczak, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Anna Surdacka)

– II miejsca: „Ocena wpływu bruksizmu na ilość i skład płynu dziąsłowego – badanie pilotażowe” (Martyna Ortarzewska, Alicja Morawska, Kacper Nijakowski, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka) oraz „Ocena efektywności kształcenia hybrydowego w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją na podstawie badania ankietowego wśród studentów IV roku podczas pandemii COVID-19” (Monika Nowak, Jakub Zdrojewski, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Anna Surdacka)

– III miejsca: „Ocena zmian poziomu kortyzolu w ślinie studentów w trakcie trwania roku akademickiego – badanie pilotażowe” (Dawid Gruszczyński, Kacper Łaganowski, Jagoda Furmańczak, Kacper Nijakowski, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka) oraz „Wpływ pandemii COVID-19 na spektrum wykonywanych procedur stomatologicznych” (Kacper Nijakowski, Kornela Cieślik, Kacper Łaganowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka).

Serdecznie gratulujemy!!!