W dniach 27-29 maja br. odbył się w formie online 21st International Congress of Young Medical Scientists. Nasze Studenckie Koło Naukowe wzięło w nim bardzo aktywny udział.

W pierwszy dzień Kongresu przeprowadziliśmy dwa warsztaty:

– Jak szukać wiarygodnych źródeł informacji naukowej w Internecie? (Patryk Woś, lek. dent. Kacper Nijakowski)

– Jak wykonać estetyczną odbudowę zęba za pomocą materiału kompozytowego? (Agnieszka Kuter, Michał Kliński, dr n. med. Anna Lehmann).

W piątek w ramach sesji „Dentistry, Head and Neck” przedstawiliśmy dwie prace oryginalne prezentujące wyniki badań naszych studenckich projektów grantowych:

– Bruxism influence on volume and composition of gingival crevicular fluid – a pilot study (Alicja Morawska, Martyna Ortarzewska, Kacper Nijakowski)

– The effectiveness of the blended-learning in conservative dentistry with endodontics on the basis of a survey among 4th-year students during the COVID-19 pandemic (Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann).

W ostatni dzień w ramach sesji „Dentistry Case Reports” zaprezentowaliśmy 4 opisy przypadków klinicznych:

– Dense bone island in mandible – a case report (Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski)

– Hemisection as an illustrative procedure in the endodontic surgery – case reports (Michalina Nowakowska, Kacper Nijakowski)

– Regional odontodysplasia – rare developmental dental anomaly: a case report (Patryk Woś, Kacper Nijakowski)

– Post-traumatic external cervical resorption – a case report (Izabella Pietkiewicz, Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski).

Z przyjemnością informujemy, że student IV roku Patryk Woś zdobył nagrodę I miejsca w pierwszej w historii sesji stomatologicznych przypadków klinicznych zorganizowanej w ramach ICYMS.

Serdecznie gratulujemy!