W dniu 31 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym odbyła się Gala Nauki zorganizowana przez Kanclerzy Kolegiów Nauk. W imieniu zespołu Prof. Anna Surdacka odebrała zespołową nagrodę naukową JM Rektora za rok 2020.

Kategorie: pracownicy