Dnia 22 czerwca br., po dwuletniej przerwie od spotkań stacjonarnych, odbyła się VI Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony zaprzyjaźnionych 5 liceów patronackich (I LO Poznań, II LO Poznań, VIII LO Poznań, I LO Jarocin, III LO Konin) wydarzenie odbyło się w sąsiednim budynku Centrum Biologii Medycznej. Tegoroczna edycja miała charakter konferencji naukowo-szkoleniowej adresowanej dla licealistów z klas biologiczno-chemicznych.

W jej ramach uczniowie wysłuchali wykładu wprowadzającego, który miał na celu udowodnienie, że stomatologia zajmuje się nie tylko zębami, jak wskazali uczestnicy podczas „burzy mózgów” przeprowadzonej z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter. Niemała część słuchaczy zadeklarowała też, że rozważa podjęcie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Następnie studenci i absolwenci z naszego Studenckiego Koła Naukowego zaprezentowali wyniki dotychczas prowadzonych badań naukowych, niejednokrotnie opublikowanych już w zagranicznych czasopismach z Impact Factorem lub nagrodzonych na międzynarodowych konferencjach. W ostatniej prezentacji, poprzedzonej krótką interaktywną ankietą o nawykach dotyczących higieny jamy ustnej, licealiści poznali szczegółowo 4 kroki prowadzące do utrzymania zdrowia jamy ustnej wraz z instruktażem prawidłowej techniki szczotkowania i nitkowania zębów.

Na koniec uczestnicy otrzymali możliwość wykazania się swoją wiedzą zaczerpniętą z wysłuchanych prelekcji. W quizie przeprowadzonym na platformie Kahoot na podium znalazły się dwie uczennice z III LO w Koninie rozdzielone przez ucznia z II LO w Poznaniu, a tuż za podium reprezentantki I LO i VIII LO w Poznaniu.

Wszyscy licealiści, ich opiekunowie, jak i prelegenci otrzymali souveniry od firmy Colgate, wieloletniego partnera akcji. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i zainteresowanie naszą inicjatywą nieustające wciąż od kilku lat!