Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej w Katedrze realizowane są dla kierunku lekarsko-dentystycznego następujące przedmioty:

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna (II rok)

– Endodoncja przedkliniczna (II rok)

– Stomatologia zachowawcza z endodoncją (III-V rok)

– Stomatologia społeczna (III rok)

– Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego (V rok).

Zajęcia prowadzone są zarówno dla studentów polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych.

W Klinice odbywają się także zajęcia dla kierunku Zdrowie publiczne specjalność Higiena dentystyczna.

Na stronie udostępniono sylabusy, plany zajęć i ich koordynatorów.