Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej w Klinice realizowane są dla studentów polskojęzycznych kierunku lekarsko-dentystycznego następujące przedmioty obowiązkowe:

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna (II rok)

– Endodoncja przedkliniczna (II rok)

– Stomatologia zachowawcza z endodoncją (III-V rok)

oraz fakultatywne:

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, II-V rok).

Prowadzone są również zajęcia dla studentów anglojęzycznych.

Na stronie udostępniono przewodniki dydaktyczne, plany zajęć i ich koordynatorów, a także materiały dydaktyczne.