Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej w Klinice realizowane są dla kierunku lekarsko-dentystycznego następujące przedmioty obowiązkowe:

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna (II rok)

– Endodoncja przedkliniczna (II rok)

– Stomatologia zachowawcza z endodoncją (III-V rok)

oraz fakultatywne:

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego (IV-V rok)

– Gabinet stomatologiczny – misja czy biznes? (V rok)

– Podstawy metodologii badań naukowych – przygotowanie publikacji naukowej (II-V rok)

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, II-V rok).

Zajęcia prowadzone są zarówno dla studentów polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych.

Na stronie udostępniono przewodniki dydaktyczne, plany zajęć i ich koordynatorów, a także materiały dydaktyczne.