Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji:
prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka kierownik Kliniki, profesor zwyczajny
dr n. med. Anna Lehmann adiunkt
dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska adiunkt
dr n. med. Marta Mrall-Wechta starszy wykładowca
dr n. med. Włodzimierz Łojewski starszy wykładowca
dr n. med. Anna Prymas starszy wykładowca
dr n. med. Karolina Soboczyńska starszy wykładowca
dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko starszy wykładowca
lek. dent. Małgorzata Ronij starszy wykładowca
dr n. med. Wojciech Eliasz asystent
lek. dent. Marta Bekalarska-Dębek asystent
lek. dent. Sylwia Czajkowska asystent
lek. dent. Marzena Helwich asystent
lek. dent. Marcin Lenkowski asystent
lek. dent. Kacper Nijakowski asystent
lek. dent. Marek Ruchała  asystent
lek. dent. Zofia Strojny asystent
lek. dent. Patryk Bober wykładowca
lek. dent. Natalia Kruk wykładowca
lek. dent. Marika Wróbel wykładowca

 

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji:
dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska kierownik Zakładu,
adiunkt z habilitacją
dr n. med. Anna Ronij starszy wykładowca
lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka starszy wykładowca
lek. stom. Kryspin Uram starszy wykładowca
Zakład Stomatologii Zintegrowanej:
dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska kierownik Zakładu,
profesor uczelni
dr n. med. Maria Gawriołek adiunkt
dr n. med. Justyna Otulakowska-Skrzyńska starszy wykładowca
dr n. med. Szymon Rzątowski starszy wykładowca
lek. dent. Amadeusz Hernik asystent
lek. stom. Anna Krahel asystent