Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka

prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka profesor zwyczajny
dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska adiunkt z habilitacją
dr hab. n. med. Kacper Nijakowski adiunkt z habilitacją
dr n. med. Anna Lehmann adiunkt
dr n. med. Wojciech Eliasz adiunkt
dr n. med. Patryk Bober starszy wykładowca
dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska starszy wykładowca
dr n. med. Włodzimierz Łojewski starszy wykładowca
dr n. med. Marta Mrall-Wechta starszy wykładowca
dr n. med. Anna Prymas starszy wykładowca
dr n. med. Anna Ronij starszy wykładowca
dr n. med. Małgorzata Ronij starszy wykładowca
dr n. med. Kryspin Uram starszy wykładowca
dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko starszy wykładowca
lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka starszy wykładowca
dr n. med. Sylwia Czajkowska asystent
dr n. med. Marzena Helwich asystent
dr n. med. Zofia Strojny asystent
lek. dent. Marta Bekalarska-Dębek asystent
lek. dent. Monika Nowak asystent
lek. dent. Martyna Ortarzewska asystent
lek. dent. Jakub Zdrojewski asystent