Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka

 

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji:

prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka – kierownik Kliniki, profesor

dr n. med. Anna Lehmann – adiunkt

dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska – adiunkt

dr n. med. Marta Mrall-Wechta – starszy wykładowca

dr n. med. Włodzimierz Łojewski – starszy wykładowca

dr n. med. Anna Prymas – starszy wykładowca

dr n. med. Karolina Soboczyńska – starszy wykładowca

dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko – starszy wykładowca

lek. dent. Małgorzata Ronij – starszy wykładowca

lek. dent. Patryk Bober – wykładowca

dr n. med. Wojciech Eliasz – asystent

lek. dent. Marta Bekalarska-Dębek – asystent

lek. dent. Sylwia Budnik  asystent

lek. dent. Marzena Helwich – asystent

lek. dent. Marta Horowska – asystent

lek. dent. Marcin Lenkowski – asystent

lek. dent. Kacper Nijakowski – asystent, doktorant

lek. dent. Natalia Potempa  asystent

lek. dent. Marek Ruchała  asystent

 

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji:

dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska – kierownik Zakładu, adiunkt z habilitacją

lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka – starszy wykładowca

lek. stom. Kryspin Uram – starszy wykładowca

dr n. med. Anna Ronij – wykładowca

Zakład Stomatologii Zintegrowanej:

dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska – kierownik Zakładu, adiunkt z habilitacją

dr n. med. Maria Gawriołek – adiunkt

dr n. med. Justyna Otulakowska-Skrzyńska – starszy wykładowca

dr n. med. Szymon Rzątowski – starszy wykładowca

lek. stom. Anna Pawłowska – wykładowca

lek. dent. Amadeusz Hernik  asystent

lek. stom. Anna Krahel  asystent