Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka

prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka profesor zwyczajny
dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska adiunkt z habilitacją
dr n. med. Anna Lehmann adiunkt
dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska adiunkt
dr n. med. Marta Mrall-Wechta starszy wykładowca
dr n. med. Włodzimierz Łojewski starszy wykładowca
dr n. med. Anna Prymas starszy wykładowca
dr n. med. Anna Ronij starszy wykładowca
dr n. med. Małgorzata Ronij starszy wykładowca
dr n. med. Kryspin Uram starszy wykładowca
dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko starszy wykładowca
lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka starszy wykładowca
dr n. med. Wojciech Eliasz asystent
dr n. med. Marzena Helwich asystent
dr n. med. Kacper Nijakowski asystent
dr n. med. Zofia Strojny asystent
lek. dent. Marta Bekalarska-Dębek asystent
lek. dent. Sylwia Czajkowska asystent
lek. dent. Marek Ruchała  asystent
lek. dent. Patryk Bober wykładowca
lek. dent. Natalia Kruk wykładowca
lek. dent. Marika Wróbel wykładowca