Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji (do września 2017 r. przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii) zajmuje się działalnością dotyczącą propagowania profilaktyki zdrowia jamy ustnej poprzez organizowanie akcji z przeglądami stomatologicznymi i instruktażami higieny, jak również pogłębiania wiedzy ze stomatologii zachowawczej z endodoncją poprzez przygotowywanie publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych. SKN jest zarejestrowany w Studenckim Towarzystwie Naukowym UMP.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/20212021/2022 i 2022/2023. Jeśli chcesz się przyłączyć do nas w roku akademickim 2023/2024 to zapraszamy do kontaktu.