27.04.2022 r.

Załączam końcowe punktacje wraz z ocenami dyplomowymi.

Termin egzaminu poprawkowego zostanie ustalony ze Starościną Roku. Czas trwania egzaminu 100 minut. Próg zaliczenia 70%.

Kacper Nijakowski


5.04.2022 r.

Egzamin dyplomowy dla V roku odbędzie się 26 kwietnia br. o godzinie 18.00 na platformie OLAT. Test będzie się składał ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Próg zaliczenia 65%. Czas trwania egzaminu 100 minut.
Studenci są proszeni o zgłoszenie się w CITK 15-20 minut przed rozpoczęciem testu.

Kacper Nijakowski


2.11.2021 r.

Terminy zaliczeń dla IV roku na platformie OLAT:

– test z materiału wykładowego: 25 stycznia 2022 r., 12.00-12.40

– test z materiału seminaryjnego: 2 lutego 2022 r., 12.00-13.30.

Studenci są proszeni o zgłoszenie się w CITK 15-20 minut przed rozpoczęciem testu.

Kacper Nijakowski