13.06.2019 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego kolokwium końcowego 3 i 6. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

9.05.2019 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego kolokwium końcowego 5. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

5.05.2019 r.

Poniżej udostępniam materiały powtórkowe do przerobienia przed kolokwium końcowym dla 2. i 5. grupy IV roku.

Testowe pytania powtórkowe

Powtórkowe zdjęcia

Kacper Nijakowski

 

16.04.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentację na poświąteczne seminarium dla 5. grupy IV roku.

Zespół zmian endo-perio. Choroby niepróchnicowego pochodzenia. Patologiczna resorpcja zębów – wersja dla studentów

Kacper Nijakowski

 

05.04.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentację na przyszłotygodniowe seminarium dla 5. grupy IV roku.

Urazowe uszkodzenia zębów. Nieprawidłowości rozwojowe – wersja dla studentów

Kacper Nijakowski

 

03.04.2019 r.

Poniżej udostępniam materiały na jutrzejsze seminarium dla 5. grupy IV roku.

Choroby tkanek okołowierzchołkowych – wersja dla studentów

Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym. Zakażenie ogniskowe – wersja dla studentów

Antybiotyki w gabinecie stomatologicznym – aktualne wytyczne

Kacper Nijakowski

 

27.01.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentacje i materiały z seminariów dla 6. grupy III roku.

Choroby niepróchnicowego pochodzenia – wersja dla studentów

Choroby tkanek okołowierzchołkowych – wersja dla studentów

Profilaktyka antybiotykowa pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii

Antybiotyki w gabinecie stomatologicznym – aktualne wytyczne

Kacper Nijakowski

 

24.01.2019 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego kolokwium zaliczeniowego 5. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

10.01.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentację z seminarium „Profilaktyka próchnicy – rola higieny jamy ustnej i diety” dla III roku.

Profilaktyka próchnicy – III rok

Kacper Nijakowski

 

12.12.2018 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego sprawdzianu wejściowego 5. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

29.11.2018 r.

Poniżej udostępniam prezentację i materiały z seminarium „Leczenie chorób endodontium” dla IV roku:

Leczenie chorób endodontium – wersja dla studentów

Antybiotykoterapia w endodoncji – wytyczne ESE

Procedury rewitalizacyjne – wytyczne ESE

Filmy pokazowe – Endodontics (Torabinejad)

Kacper Nijakowski

 

17.11.2018 r.

Poniżej udostępniam prezentację i materiały z seminarium „Diagnostyka endodontyczna” dla IV roku:

Diagnostyka endodontyczna – wersja dla studentów

CBCT w endodoncji – wytyczne AAE i AAOMR

Kacper Nijakowski

 

24.09.2018 r.

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy ze Stomatologii zachowawczej z endodoncją. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć. Prosimy zapoznać się z sylabusami i regulaminem zajęć.