27.01.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentacje i materiały z seminariów dla 6. grupy III roku.

Choroby niepróchnicowego pochodzenia – wersja dla studentów

Choroby tkanek okołowierzchołkowych – wersja dla studentów

Profilaktyka antybiotykowa pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii

Antybiotyki w gabinecie stomatologicznym – aktualne wytyczne

Kacper Nijakowski

 

24.01.2019 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego kolokwium zaliczeniowego 5. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

10.01.2019 r.

Poniżej udostępniam prezentację z seminarium „Profilaktyka próchnicy – rola higieny jamy ustnej i diety” dla III roku.

Profilaktyka próchnicy – III rok

Kacper Nijakowski

 

12.12.2018 r.

Udostępniam wyniki dzisiejszego sprawdzianu wejściowego 5. grupy IV roku.

Kacper Nijakowski

 

29.11.2018 r.

Poniżej udostępniam prezentację i materiały z seminarium „Leczenie chorób endodontium” dla IV roku:

Leczenie chorób endodontium – wersja dla studentów

Antybiotykoterapia w endodoncji – wytyczne ESE

Procedury rewitalizacyjne – wytyczne ESE

Filmy pokazowe – Endodontics (Torabinejad)

Kacper Nijakowski

 

17.11.2018 r.

Poniżej udostępniam prezentację i materiały z seminarium „Diagnostyka endodontyczna” dla IV roku:

Diagnostyka endodontyczna – wersja dla studentów

CBCT w endodoncji – wytyczne AAE i AAOMR

Kacper Nijakowski

 

24.09.2018 r.

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy ze Stomatologii zachowawczej z endodoncją. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć. Prosimy zapoznać się z sylabusami i regulaminem zajęć.