29.04.2021 r.

Załączam końcowe punktacje wraz z ocenami dyplomowymi.

Termin egzaminu poprawkowego 14 maja godz. 15.00 na portalu sOLAT. Czas trwania testu 58 minut. Próg zaliczenia 70%.

Kacper Nijakowski


9.04.2021 r.

Czas trwania egzaminu dyplomowego dla V roku roku to 57,5 min.

Kacper Nijakowski


7.04.2021 r.

Egzamin dyplomowy dla V roku odbędzie się o godzinie 16.00 we wcześniejszej ustalonym terminie 26 kwietnia br. na portalu sOLAT. Test będzie się składał z 55 pytań (60 punktów). Próg zaliczenia 65% (39 pkt). Czas trwania egzaminu około 60 minut (dokładna informacja po akceptacji parametrów testu przez Władze Dziekańskie).
Ze względu na formę zdalną egzaminu studenci proszeni są o połączenie się na komunikatorze Teams na 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu w przypisanych kanałach w zespole egzaminacyjnym. Należy pozostawać w zasięgu kamery podczas całego czasu trwania egzaminu.

Kacper Nijakowski


18.11.2020 r.

Termin egzaminu dyplomowego dla V roku: 26 kwietnia 2021 r., 16.00-18.30.

Termin poprawkowy: 11 maja 2021 r., 16.00-18.30.

Kacper Nijakowski


6.11.2020 r.

Terminy zaliczeń na platformie sOLAT:

– test z materiału wykładowego dla III roku: 11 grudnia 2020 r., 18.45-19.15

– test z materiału wykładowego dla IV roku: 16 grudnia 2020 r., 20.45-21.15

– test z materiału seminaryjnego dla IV roku: 20 stycznia 2021 r., 20.00-21.00.

Kacper Nijakowski


26.05.2020 r.

Załączam wyniki egzaminu wraz z ocenami końcowymi.

Kacper Nijakowski


6.05.2020 r.

W związku z epidemią egzamin dyplomowy dla V roku odbędzie się na portalu sOLAT w poniedziałek 25 maja o godz. 17. Test będzie składał się z 60 pytań, czas na rozwiązanie 60 minut. Próg zaliczenia 65%.

Kacper Nijakowski


5.02.2020 r.

Kolokwium poprawkowe (II termin) dla III i IV roku odbędzie się w Klinice 10 lutego w godz. 13.00-14.15. Próg zaliczenia 75%.

Kacper Nijakowski


24.01.2020 r.

Kolokwium poprawkowe z materiału wykładowego dla III i IV roku odbędzie się na platformie OLAT 4 lutego w godz. 14.15-15.25. Próg zaliczenia 70%.

Kacper Nijakowski


14.01.2020 r.

Kolokwium poprawkowe z materiału seminaryjnego dla IV roku odbędzie się na platformie OLAT 28 stycznia w godz. 14.30-15.45. Próg zaliczenia 70%.

Kacper Nijakowski


21.10.2019 r.

Terminy zaliczeń i egzaminu na platformie OLAT:

– test z materiału wykładowego dla III roku: 22 stycznia 2020 r., 12.45-13.25

– test z materiału wykładowego dla IV roku: 22 stycznia 2020 r., 11.30-12.45

– test z materiału seminaryjnego dla IV roku: 11 grudnia 2019 r., 11.30-12.45

– egzamin dyplomowy dla V roku: 21 kwietnia 2020 r., 15.30-17.30.

Studenci są proszeni o zgłoszenie się w CITK 15-20 minut przed rozpoczęciem testu.

Kacper Nijakowski


30.07.2019 r.

Udostępniam zakres materiału oraz plan seminariów dla studentów IV roku na rok akademicki 2019/2020.

Kacper Nijakowski


26.06.2019 r.

Od przyszłego roku akademickiego prezentacje z zajęć będą udostępniane w zakładce Materiały dydaktyczne. W sprawie materiałów archiwalnych proszę o kontakt mailowy.

Kacper Nijakowski


24.09.2018 r.

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy ze Stomatologii zachowawczej z endodoncją. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć.