29.04.2024 r.

Załączam końcowe punktacje wraz z ocenami dyplomowymi.

Kacper Nijakowski


18.09.2023 r.

Egzamin dyplomowy dla V roku odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.00 na platformie OLAT. Test będzie się składał ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Próg zaliczenia 60%. Czas trwania egzaminu 120 minut.
Studenci są proszeni o zgłoszenie się w CITK 15-20 minut przed rozpoczęciem testu.

Kacper Nijakowski


18.09.2023 r.

Terminy zaliczeń dla IV roku na platformie OLAT:

– test z materiału wykładowego: 16 października 2023 r., 12.15-13.00

– test z materiału seminaryjnego: 9 lutego 2024 r., 9.00-10.40.

Studenci są proszeni o zgłoszenie się w CITK 15-20 minut przed rozpoczęciem testu.

Kacper Nijakowski