O Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Sale kliniczne znajdują się w segmencie C2, a sale fantomowe w segmencie B3. Jednostka prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, jak i leczniczą.

Funkcję kierownika Kliniki pełni prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka.

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej Kliniki, kadrą akademicką i jej działalnością naukową.