O Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Od roku akademickiego 2017/2018 w skład Katedry wchodzą:

– Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

– Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji

– Zakład Stomatologii Zintegrowanej.

Sale kliniczne Katedry znajdują się w segmencie C2, a sale fantomowe w segmencie B3. Jednostka prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, jak i leczniczą.

Funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka.

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej Katedry, kadrą akademicką i jej działalnością naukową.