W dniach 23-24 września z okazji 100-lecia utworzenia Katedry Biofizyki odbyło się II Forum Młodych Naukowców w ramach VI Sympozjum „Protetyka słuchu w medycynie”. Prezentowana praca „Zawodowe uszkodzenia słuchu u lekarzy dentystów na podstawie przeglądu piśmiennictwa” autorstwa Krystiana Czernikiewicza, Bazyla Monczaka, Kacpra Nijakowskiego i Anny Surdackiej zajęła II miejsce w sesji plakatowej.