Plan szczegółowej działalności na rok akademicki 2019/2020 zostanie przedstawiony na zebraniu organizacyjnym w październiku. Termin będzie podany w pierwszym tygodniu roku.