W roku akademickim 2019/2020 (8. miejsce w Rankingu STN):

V Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski – part I pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 28 maja 2020 r.

Opublikowanie prac naukowych:

Kliniczna ocena skuteczności wybranych preparatów znoszących nadwrażliwość zębiny (Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Aleksander Żurowski, Anna Surdacka) w „TPS-Twój Przegląd Stomatologiczny”

– Wyspa kostna w żuchwie – opis przypadku (Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

– Nowe możliwości przykrycia bezpośredniego miazgi – przegląd piśmiennictwa (Martyna Ortarzewska, Alicja Morawska, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

– 2 prace przyjęte do druku w „Magazynie Stomatologicznym”: Guzek Bohna: zmiana na błonie śluzowej u niemowląt – opis przypadku (Katarzyna Wojewoda, Kacper Nijakowski), Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa – opis przypadku (Katarzyna Wojewoda, Kacper Nijakowski).

Doniesienia konferencyjne:

– Paweł Sieradzki, Mateusz Król, Agnieszka Radziszewska, Olaf Czyż, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Assessment of the OptiDisc System efficiency in composite polishing – an in vitro study, 20th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 29 maja 2020 r.

– Jagoda Furmańczak, Kacper Łaganowski, Kacper Nijakowski,  Anna Lehmann, The effect of chewing sugar-free gum and paraffin on salivary pH – a pilot study, 20th International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 29 maja 2020 r.

Nagrody w konkursach:

V Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 6-7 grudnia 2019 r.): Agnieszka Kuter – 1. miejsce.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

– przyznane dofinansowanie na 1 projekt badawczy.