Plan szczegółowej działalności na rok akademicki 2019/2020 został ustalony w październiku. Zapraszamy do kontaktu.

W roku akademickim 2019/2020 (aktualizowane na bieżąco):

Nagrody w konkursach:

V Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne (PUM, Szczecin, 6-7 grudnia 2019 r.): Agnieszka Kuter – 1. miejsce