Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dydaktyka polska:

Koordynator zajęć dydaktycznych: dr n. med. Anna Prymas

Koordynator egzaminu OSCE: dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Anna Lehmann-Kalata

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

  • Rok III – dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko
  • Rok IV – dr n. med. Anna Lehmann-Kalata
  • Rok V – dr n. med. Anna Prymas

Dydaktyka anglojęzyczna:

Koordynator zajęć dydaktycznych i egzaminów: dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

  • Rok III – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska
  • Rok IV – dr n. med. Wojciech Eliasz
  • Rok V – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

 

Dydaktyka podyplomowa:

Koordynator staży podyplomowych i specjalizacyjnych: lek. dent. Małgorzata Ronij

 

Materiały stomatologiczne: lek. dent. Patryk Bober

Sprzęt Kliniki: dr n. med. Włodzimierz Łojewski