Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dydaktyka polska:

Koordynator zajęć dydaktycznych: dr n. med. Anna Prymas

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Anna Lehmann

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Rok IV – lek. dent. Kacper Nijakowski, dr n. med. Anna Lehmann

Rok V – dr n. med. Anna Prymas


Dydaktyka anglojęzyczna:

Koordynator zajęć dydaktycznych i egzaminu dyplomowego:
dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III – dr n. med. Marta Mrall-Wechta

Rok IV – dr n. med. Wojciech Eliasz

Rok V – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska


Zajęcia fakultatywne:

– Gabinet stomatologiczny – misja czy biznes? (V rok):
dr n. med. Anna Lehmann

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego (IV-V rok):
dr n. med. Anna Lehmann

– Podstawy metodologii badań naukowych – przygotowanie publikacji naukowej (II-V rok):
lek. dent. Kacper Nijakowski

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, II-V rok):
lek. dent. Kacper Nijakowski