Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dydaktyka polska:

Koordynator zajęć dydaktycznych: dr n. med. Anna Prymas

Koordynator egzaminu OSCE: dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Anna Lehmann-Kalata

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III – dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Rok IV – dr n. med. Anna Lehmann-Kalata

Rok V – dr n. med. Anna Prymas

Dydaktyka anglojęzyczna:

Koordynator zajęć dydaktycznych i egzaminów: dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III – dr n. med. Marta Mrall-Wechta

Rok IV – dr n. med. Wojciech Eliasz

Rok V – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

 

Zajęcia fakultatywne:

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego (IV-V rok):
dr n. med. Anna Lehmann-Kalata

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, II-V rok):
lek. dent. Kacper Nijakowski 

 

Dydaktyka podyplomowa:

Koordynator staży podyplomowych i specjalizacyjnych: lek. dent. Małgorzata Ronij

 

Materiały stomatologiczne: lek. dent. Patryk Bober

Sprzęt Kliniki: dr n. med. Włodzimierz Łojewski