Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dydaktyka polska:

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Rok IV – dr n. med. Kacper Nijakowski

Rok V – dr n. med. Anna Prymas

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Anna Lehmann


Dydaktyka anglojęzyczna:

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok III – dr n. med. Marta Mrall-Wechta

Rok IV – dr n. med. Wojciech Eliasz

Rok V – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska


Zajęcia fakultatywne:

– Gabinet stomatologiczny – misja czy biznes? (V rok):
dr n. med. Anna Lehmann

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego (V rok):
dr n. med. Anna Lehmann

– Podstawy metodologii badań naukowych – przygotowanie publikacji naukowej (II-V rok):
dr n. med. Kacper Nijakowski

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, II-V rok):
dr n. med. Kacper Nijakowski