Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dydaktyka polska:

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok II (zajęcia przedkliniczne) – dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

Rok III – dr n. med. Anna Wędrychowicz-Szyszko

Rok IV – dr hab. n. med. Kacper Nijakowski

Rok V – dr n. med. Anna Prymas

Koordynatorzy egzaminu dyplomowego: dr n. med. Anna Lehmann i dr hab. n. med. Kacper Nijakowski


Dydaktyka anglojęzyczna:

Koordynatorzy przedmiotu na poszczególnych latach:

Rok II (zajęcia przedkliniczne) – lek. stom. Katarzyna Baksalary-Iżycka

Rok III – dr n. med. Marta Mrall-Wechta

Rok IV – dr n. med. Wojciech Eliasz

Rok V – dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska

Koordynator egzaminu dyplomowego: dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska


Zajęcia fakultatywne:

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy (k. lekarski, III-V rok):
dr hab. n. med. Kacper Nijakowski