W roku akademickim 2022/2023 (1. miejsce w Rankingu STN) :

VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 20 maja 2023 r.

Opublikowanie prac naukowych:

Barodontalgia – przegląd piśmiennictwa (Maria Misiaszek, Patryk Woś, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w monografii „Biofizyka a Medycyna. T. 11”

Efektywność aktywacji ultradźwiękowej podchlorynu sodu w dezynfekcji kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa (Matylda Adamska, Joanna Fijałkowska, Weronika Hawryluk, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w monografii „Biofizyka a Medycyna. T. 11”

Zasady ergonomicznej pracy i aktywność fizyczna wśród lekarzy dentystów – badanie ankietowe (Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka) w monografii „Biofizyka a Medycyna. T. 11”

Influence of the polymerization modes on the methacrylic acid release from dental light-cured materials – in vitro study (Anna Lehmann, Kacper Nijakowski, Agnieszka Drożdżyńska, Martyna Przybylak, Patryk Woś, Anna Surdacka) w „Materials”

Salivary metabolomics for systemic cancer diagnosis: a systematic review (Kacper Nijakowski, Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Dawid Gruszczyński, Filip Knoll, Anna Surdacka) w „Metabolites”

The Loop-Mediated Isothermal Amplification for the rapid detection of Porphyromonas gingivalis (Marcin Lenkowski, Kacper Nijakowski, Patryk Woś, Mariusz Kaczmarek, Anna Surdacka) w „Applied Sciences”

Salivary alterations in autoimmune thyroid diseases: a systematic review (Martyna Ortarzewska, Kacper Nijakowski, Julia Kolasińska, Dawid Gruszczyński, Marek A. Ruchała, Anna Lehmann, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”

Związek konsumpcji wina z erozją zębów – przegląd piśmiennictwa (Monika Nowak, Jakub Zdrojewski, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”

The role of cellular metabolism in maintaining the function of the dentine-pulp complex: a narrative review (Kacper Nijakowski, Martyna Ortarzewska, Jakub Jankowski, Anna Lehmann, Anna Surdacka) w „Metabolites”

Salivary alterations of myeloperoxidase in patients with systemic diseases: a systematic review (Kacper Nijakowski, Jakub Jankowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka) w „International Journal of Molecular Sciences”

Stan przyzębia pacjentów z łuszczycą zwykłą (Małgorzata Andrzejewska, Kacper Nijakowski, Jakub Jankowski, Dariusz Kopała, Zygmunt Adamski, Anna Surdacka) w „Magazynie Stomatologicznym”

Kleefstra Syndrome—Dental manifestations and needs: a case report with a literature review (Victoria Karlak, Jakub Jankowski, Julia Kolasińska, Kacper Nijakowski) w „Case Reports in Dentistry”

Eating disorders and dental erosion: a systematic review (Kacper Nijakowski, Jakub Jankowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka) w „Journal of Clinical Medicine”.

Doniesienia konferencyjne, w tym nagrody:

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” – Lublin, 9 maja 2023 r.

– 23rd International Congress of Young Medical Sciences – Poznań, 25-27 maja 2023 r. (dwa doniesienia)

VIII Sympozjum Biofizyka a Medycyna – Poznań, 21-22 września 2023 r.

Nagrody w konkursach:

VIII Międzyuczelniane Zawody Stomatologiczne – PUM, Szczecin, 16-17 grudnia 2022 r.

Międzynarodowy Konkurs Jules Allemand Trophy 2023 – Kraków, 12.07.2023 r.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

– złożone 2 projekty badawcze.