Materiały dydaktyczne

Spisy instrumentarium i materiałów potrzebnych do wykonania procedur z zakresu:

stomatologii zachowawczej

endodoncji.

Aktualne wytyczne i rekomendacje:

CBCT w endodoncji – wytyczne AAE i AAOMR

Antybiotykoterapia w endodoncji – wytyczne ESE

Procedury rewitalizacyjne – wytyczne ESE

Antybiotyki w gabinecie stomatologicznym – rekomendacje PTS i NPOA

Filmy pokazowe:

Endodontics (Torabinejad)

 

Materiały z seminariów IV roku – wkrótce

Materiały z wykładów – wkrótce