Przewodniki dydaktyczne

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna

Endodoncja przedkliniczna

 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

III rok

IV rok

V rok

Regulamin zajęć

Aneks do regulaminu

 

Stomatologia społeczna oraz Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego

Dostępne na stronie Zakładu Stomatologii Zintegrowanej

 

Zajęcia fakultatywne: 

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć