Przewodniki dydaktyczne

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i Endodoncja przedkliniczna

Dostępne w systemie WISUS.

Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

Dostępne w systemie WISUS

IV rok

Regulamin zajęć

Aneks do regulaminu

Zajęcia fakultatywne: 

– Gabinet stomatologiczny – misja czy biznes?

Nowe zajęcia od roku akademickiego 2021/2022

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć

– Odbudowa estetyczna zębów za pomocą materiału kompozytowego

W związku z trwającym stanem epidemicznym planuje się zorganizowanie zajęć nie wcześniej niż kwiecień/maj (zależnie od aktualnej sytuacji).

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć

– Podstawy metodologii badań naukowych – przygotowanie publikacji naukowej

Nowe zajęcia od roku akademickiego 2021/2022

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć

– Propedeutyka stomatologii dla przyszłych lekarzy

Sylabus

Regulamin zajęć

Plan organizacji zajęć