Rok akademicki 2021/2022

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć.

III rok:

Ćwiczenia:

– 29.11.2021-14.01.2022: gr. 3 – dr W. Łojewski, dr W. Eliasz

– 17.01.-11.02.2022: gr. 6 – P. Bober, N. Kruk

– 21.02.-18.03.2022: gr. 4 – dr A. Prymas, dr A. Wędrychowicz

– 21.03.-22.04.2022: gr. 5 – dr A. Wędrychowicz, dr M. Mrall

– 25.04.-25.05.2022: gr. 1 – dr A. Prymas, dr A. Wędrychowicz

– 26.05.-24.06.2022: gr. 2 – dr W. Łojewski, M. Ronij

Seminaria – w każdym bloku indywidualnie ustalone dni seminaryjne

Wykłady – Teams

Plan wykładów

IV rok:

Ćwiczenia – I tura godz. 14.00-17.00, II tura 17.00-20.00:

– 1.10.-2.11.2021 (bez 4.10. i 1.11.): I tura gr. 1, II tura gr. 4 – P. Bober, M. Ronij, M. Ruchała, Z. Strojny

– 2.11.-2.12.2021 (bez 11-12.11.): I tura gr. 3, II tura gr. 6 – dr A. Lehmann, K. Nijakowski, N. Kruk, S. Czajkowska

– 2.12.2021-20.01.2022 (bez 20.12.-7.01.): I tura gr. 2, II tura gr. 5 – S. Czajkowska, M. Wróbel, M. Lenkowski, M. Ruchała

– 21.02.-21.03.2022: I tura gr. 6, II tura gr. 3 – dr K. Nijakowski, N. Kruk, S. Czajkowska, dr Z. Strojny

– 21.03.-25.04.2022 (bez 13-15.04., 18-19.04.): I tura gr. 5, II tura gr. 2 – S. Czajkowska, M. Wróbel, dr M. Lenkowski, P. Bober, dr K. Nijakowski

– 25.04.-26.05.2022 (bez 2-3.05. i 19.05.): I tura gr. 4, II tura gr. 1 – P. Bober, M. Ronij, M. Ruchała, dr Z. Strojny

Seminaria – portal sOLAT (14h) i Teams (8h)

Harmonogram seminariów

Wykłady – godz. 11.30-13.00

Poniedziałki od 11.10. do 20.12. – Teams

Plan wykładów

V rok:

Ćwiczenia:

– 5.10.-29.10.2021: gr. 1 – dr A. Wędrychowicz,  dr W. Łojewski, dr W. Eliasz

– 2.11.-26.11.2021: gr. 2 – dr A. Prymas, dr A. Wędrychowicz, dr W. Łojewski

– 29.11.2021-14.01.2022: gr. 3 – dr M. Mrall, dr K. Linkowska

– 17.01.-11.02.2022: gr. 5 – dr A. Prymas, dr M. Mrall, M. Ronij

– 21.02.-18.03.2022: gr. 6 – dr A. Lehmann, dr W. Łojewski

– 21.03.-22.04.2022 (bez 13-15.04., 18-19.04.): gr. 4 – prof. A. Surdacka, dr K. Linkowska, dr K. Nijakowski

Seminaria – w każdym bloku indywidualnie ustalone dni seminaryjne