Rok akademicki 2018/2019

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć.

 

III rok:

Ćwiczenia – godz. 7.40-11.03 (z wyj. gr. 2: 7.15-11.28):

– 26.11.-21.12.2018: gr. 3 – dr W. Łojewski, W. Eliasz

– 07.01.-01.02.2019: gr. 6 – dr K. Soboczyńska, M. Ronij

– 04.02.-08.03.2019 (bez 18-22.02.): gr. 4 – dr A. Prymas, P. Bober

– 11.03.-05.04.2019: gr. 5 – dr A. Wędrychowicz, M. Bekalarska

– 08.04.-10.05.2019 (bez 18-19.04., 22-23.04., 01-03.05. i 08.05.): gr. 2 – dr A. Prymas, dr K. Soboczyńska, dr A. Wędrychowicz

– 13.05.-07.06.2019: gr. 1 – dr A. Wędrychowicz, dr K. Soboczyńska, dr W. Łojewski

Seminaria – na początku każdych zajęć

 

Wykłady – godz. 11.30-13.00

Wtorki od 02.10. do 04.12. – sala A202

Plan wykładów

 

IV rok:

Ćwiczenia (z wyj. czwartków) – I tura godz. 14.00-16.51, II tura 16.55-19.46:

– 01.10.-06.11.2018 (bez 01-02.11.): I tura gr. 1, II tura gr. 4 – dr A. Lehmann, D. Bednarek, M. Bekalarska, P. Bober, W. Eliasz, K. Nijakowski

– 07.11.-11.12.2018: I tura gr. 3, II tura gr. 6 – M. Ronij, K. Nijakowski, dr K. Soboczyńska, M. Lenkowski, M. Wilczak

– 12.12.2018-29.01.2019 (bez 24.12.-04.01.): I tura gr. 2, II tura gr. 5 – K. Nijakowski, P. Bober, M. Bekalarska, S. Budnik, M. Ronij

– 25.02.-29.03.2019: I tura gr. 4, II tura gr. 1 – W. Eliasz, dr A. Lehmann, M. Ronij, M. Lenkowski, N. Potempa, S. Budnik

– 01.04.-16.05.2019 (bez 17-19.04., 22-23.04., 01-03.05. i 08.05.): I tura gr. 5, II tura gr. 2 – K. Nijakowski, S. Budnik, M. Lenkowski, N. Potempa, M. Horowska

– 17.05.-24.06.2019 (bez 20-21.06.): I tura gr. 6, II tura gr. 3 – dr A. Lehmann, K. Nijakowski, N. Potempa, M. Horowska, S. Budnik, P. Bober, dr W. Eliasz, 

Seminaria – w czwartki w godzinach ćwiczeń

 

Wykłady – godz. 11.30-13.00

Poniedziałki od 01.10. do 03.12. – sala A202

Plan wykładów

 

V rok:

Ćwiczenia – godz. 8.00-13.30 (z wyj. gr. 2: 7.55-14.05):

– 01.10.-26.10.2018: gr. 1 – dr W. Łojewski, dr K. Soboczyńska, dr A. Wędrychowicz

– 29.10.-23.11.2018 (bez 01-02.11.): gr. 2 – dr A. Wędrychowicz, dr A. Prymas

– 26.11.-21.12.2018: gr. 3 – dr A. Lehmann, dr K. Linkowska

– 07.01.-01.02.2019: gr. 5 – dr A. Wędrychowicz, dr A. Prymas, dr W. Łojewski

– 04.02.-08.03.2019 (bez 18-22.02.): gr. 6 – dr K. Soboczyńska, M. Ronij

– 11.03.-05.04.2019: gr. 4 – prof. A. Surdacka, dr K. Linkowska, dr A. Lehmann

Seminaria – na początku każdych zajęć