Rok akademicki 2023/2024

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Studenci są zobowiązani do zaliczenia kolokwium wejściowego, rozpoczynając każdy blok ćwiczeniowy. Obowiązuje materiał z wcześniejszych zajęć.

III rok:

Ćwiczenia:

– 4.12.2023-12.01.2024: gr. 1 – dr W. Łojewski, dr W. Eliasz

– 15.01.-9.02.2024: gr. 2 – dr A. Wędrychowicz, dr M. Ronij

– 19.02.-15.03.2024: gr. 3 – dr A. Prymas, dr P. Bober

– 18.03.-19.04.2024: gr. 6 – dr A. Wędrychowicz, dr M. Mrall, dr W. Eliasz

– 22.04.-23.05.2024: gr. 5 – dr A. Wędrychowicz, dr A. Prymas, dr K. Uram

– 24.05.-24.06.2024: gr. 4 – dr W. Łojewski, dr M. Ronij

Wykłady – zgodnie z planem

IV rok:

Ćwiczenia – I tura godz. 13.30-16.30, II tura 16.30-19.30:

– 16.10.-21.11.2023 (bez 1-3.11.): I tura gr. 3, II tura gr. 4 – dr P. Bober, dr M. Ronij, S. Czajkowska, dr A. Ronij, M. Ortarzewska

– 20.11.-21.12.2023: I tura gr. 1, II tura gr. 6 – dr K. Nijakowski, M. Ortarzewska, J. Zdrojewski, K. Iżycka, dod. w gr. 6: V. Karlak, K. Łaganowski

– 20.12.2023-7.02.2024 (bez 21.12.-7.01.): I tura gr. 2, II tura gr. 5 – dr A. Lehmann, dr S. Czajkowska, M. Nowak, dr Z. Strojny, dr K. Uram

– 19.02.-20.03.2024: I tura gr. 1, II tura gr. 6 – dr K. Nijakowski, M. Ortarzewska, J. Zdrojewski, dod. w gr. 6: V. Karlak, K. Łaganowski

– 20.03.-26.04.2024 (bez 27.03.-2.04.): I tura gr. 5, II tura gr. 2 – dr A. Lehmann, dr S. Czajkowska, M. Nowak, dr Z. Strojny, dr K. Uram

– 26.04.-5.06.2024 (bez 1-3.05., 15.05., 30-31.05.): I tura gr. 4, II tura gr. 3 – dr P. Bober, dr M. Ronij, dr Z. Strojny, dr A. Ronij, K. Iżycka

Seminaria – hybrydowo

Harmonogram seminariów

Wykłady

Plan wykładów

V rok:

Ćwiczenia:

– 2.10.-30.10.2023: gr. 3 – dr A. Wędrychowicz, dr W. Eliasz

– 6.11.-1.12.2023: gr. 5 – dr A. Prymas, dr A. Wędrychowicz

– 4.12.2023-12.01.2024: gr. 4 – dr M. Mrall, dr K. Linkowska

– 15.01.-9.02.2024: gr. 1 – dr A. Prymas, dr hab. A. Szkaradkiewicz, dr M. Mrall

– 19.02.-15.03.2024: gr. 2 – dr A. Lehmann, dr W. Łojewski

– 18.03.-19.04.2024: gr. 6 – prof. A. Surdacka, dr K. Linkowska

Seminaria – ustalone dni seminaryjne w każdym bloku