W roku akademickim 2020/2021 (4. miejsce w Rankingu STN):

V Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski – part II pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego – Poznań, 21 kwietnia 2021 r.

Opublikowanie prac naukowych:

Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej (Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka) w „Dental Forum”
The impact of the COVID-19 pandemic on the spectrum of performed dental procedures (Kacper Nijakowski, Kornela Cieślik, Kacper Łaganowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”
The effectiveness of the blended learning in conservative dentistry with endodontics on the basis of the survey among 4th-year students during the COVID-19 pandemic (Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Anna Surdacka) w „International Journal of Environmental Research and Public Health”
Press-on force effect on the efficiency of composite restorations final polishing – preliminary in vitro study (Anna Lehmann, Kacper Nijakowski, Natalia Potempa, Paweł Sieradzki, Mateusz Król, Olaf Czyż, Agnieszka Radziszewska, Anna Surdacka) w „Coatings” (Basel)
Bądź ninją endodoncji ‑ czyli kilka słów o nowoczesnych dostępach endodontycznych (Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Kacper Nijakowski) w „Magazynie Stomatologicznym”.

Zaakceptowane do druku 3 prace w „Magazynie Stomatologicznym”.

Doniesienia konferencyjne i nagrody:

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” – Lublin, 13 maja 2021 r.

21st International Congress of Young Medical Scientists – Poznań, 28-29 maja 2021 r.

Wnioski o grant Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych:

– złożone 3 projekty badawcze (2 przyznane dofinansowania).