Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 dnia 3 października w Auli UAM Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w imieniu studentów Wydziału Medycznego przyznała wyróżnienie „Amicus Studentium” dr n. med. Marcie Mrall-Wechcie, starszemu wykładowcy naszej Kliniki.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie: pracownicystudenci