W sobotę 21 października w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbyło się Dyplomatorium Absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Przez JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego zostały nagrodzone osoby wyróżniające się aktywną pracą naukową i organizacyjną w ramach naszego Studenckiego Koła Naukowego.

Z rąk prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, reprezentującego JM Rektora, Medale Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej otrzymała Julia Kolasińska, obok Starościny Roku Joanny Przylepy. Natomiast listy gratulacyjne JM Rektora odebrali Filip Podgórski, Dariusz Kopała oraz Bazyl Monczak. Przyznano również listy gratulacyjne Dziekana Wydziału m.in. za osiągnięcia w zawodach stomatologicznych.

W ramach wystąpienia Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego, dr n. med. Kacper Nijakowski pogratulował wszystkim Absolwentom oraz wyróżnił dyplomami i nagrodami książkowymi tych Absolwentów, którzy przyczynili się do zeszłorocznego zwycięstwa w Rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

W pierwszej kolejności tych, którzy przygotowali rozdziały monografii – Matyldę Adamską, Joannę Fijałkowską, Weronikę Hawryluk oraz Bazyla Monczaka. Następnie osoby, które wykazały się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, będąc wielokrotnie współautorami artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz prac prezentowanych i nagradzanych na konferencjach międzynarodowych – Julię Kolasińską, Filipa Podgórskiego i Darka Kopałę.

Z kolei tegoroczni Absolwenci przyznali dr n. med. Kacprowi Nijakowskiemu nagrodę w kategorii „Najlepszy Dydaktyk” w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie, najlepszą organizację i bycie dydaktykiem z pasją.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”
Walt Disney

Serdecznie gratulujemy Absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!