W dniu 15 grudnia 2021 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Medycznego
JM Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski wręczył nagrody dydaktyczne za rok 2020.

Nagrodę Rektora indywidualną za przygotowanie rozdziału w monografii „Biofizyka a Medycyna” otrzymał dr n. med. Wojciech Eliasz.

Nagrodę Rektora zespołową za przygotowanie kursu e-learningowego z przedmiotu „Stomatologia zachowawcza z endodoncją” dla studentów IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymali:
lek. dent. Kacper Nijakowski
dr n. med. Anna Lehmann
lek. dent. Natalia Kruk
lek. dent. Patryk Bober
lek. dent. Marek Ruchała.

Kategorie: pracownicy